Groene Hotspot Boom, bos en natuur

Binnen de hotspot Boom, bos en natuur wordt samengewerkt vanuit de opleidingen: 

  • Boom| Boomverzorging (bbl, n2, n3, n4)
  • Bos en natuur| Bos en natuurbeheer (bbl/bol, n2, n3 en n4), Eco en wildlife (bol, n4)

Doel hotspot Velp

  • Goed opgeleide groene beroepsbeoefenaars afleveren aan het werkveld. 
  • Inspelen op vraag en aanbod rondom werk, stage, opleidingen en cursussen.
  • Inhoud en vorm geven aan voorlichting en werving.
  • Kennis op groene thema’s faciliteren.

Er is sprake van nauwe samenwerking met de branche, onderwijs, overheid, burgers en bedrijfsleven in de regio en (inter)nationaal voor innovatie, kwaliteit en onderwijsontwikkeling. Dit doen wij onder andere middels onze werkveldcommissies en tijdens stakeholderbijeenkomsten. Inzichten worden intern geborgd en geïmplementeerd via de vakgroepen en expertiseteams. Inzichten worden extern gedeeld richting stakeholders uit de sector van Boom, bos en natuur.  Algemene coördinatie:

Onderwijs:

Brancheorganisaties: 

 

Bedrijven: 

Wil je ook samenwerken met deze Hotspot? Neem contact op met Gert Meijer.Meetingpoint gegevens

Larensteinselaan 26B
6882 CT Velp
mbo.velp@yuverta.nl
Bezoek website

Praktijkcluster: Groen, Natuur & leefomgeving