Praktijkcluster Dier

Wat is het

Het praktijkcluster Dier omvat de sectoren Productiedieren, Paarden en Gezelschapsdieren.

In het praktijkcluster werken bedrijven, brancheverenigingen en onderwijsinstellingen uit heel Nederland samen op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing. Samen zorgen wij er voor dat meer jonge mensen geïnteresseerd raken in het vakgebied en praktijkgericht onderwijs krijgen. Ook werken we in het praktijkcluster aan het actueel houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de sector. Het resultaat is dat de sector toekomstbestendig is en de uitdagingen in het werkveld optimaal aan kan.

Waar gaat het over

De richtingen productiedieren, gezelschapsdieren en paarden hebben elk hun eigen uitvoeringsagenda. In deze richtingen spelen uitdagingen op het gebied van dierenwelzijn en marktdenken. Voor productiedieren komen daar de kringloopgedachte, biodiversiteit en de klimaatopgave bij. Bij deze uitdagingen is het maatschappelijk draagvlak en daarmee het behoud van marktposities belangrijk. Er is behoefte aan lange termijn oplossingen en aan een nieuw perspectief voor de sector.

Naast beleidsinhoudelijke uitdagingen zijn er binnen het praktijkcluster verschillende arbeidsmarktvraagstukken. Van ondernemers en medewerkers wordt verwacht dat zij in staat zijn om wendbaar in te spelen op de veranderingen in de sector en zich nieuwe kennis eigen te maken. Daarnaast is er in sommige deelsectoren sprake van te weinig instroom. Op dit moment is het voor sommige functies al moeilijk om kandidaten te vinden. Dit probleem zal alleen maar toenemen.

Wat doen we

De partners in het praktijkcluster werken samen aan het actueel houden en vernieuwen van opleidingen, en het ontwikkelen en verspreiden van praktijk-klare kennis. De vernieuwing van opleidingen betreft zowel de inhoud van de stof als de manier waarop deze aan leerlingen, studenten en cursisten wordt aangeboden. Docenten en ondernemers worden in lerende netwerken regelmatig bijgepraat en bijgeschoold over nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. Regionale ‘inspiratiesessies points’ staan centraal in de aanpak. Hier komen onderwijs, onderzoek en werkveld letterlijk samen.

Een greep uit onze activiteiten

  • Opzetten van regionale inspiratiesessies.
  • Ontwikkelen, actualiseren en implementeren van opleidingen en lesmethoden.
  • Organiseren van themadagen voor studenten, docenten en werkenden in de sector.
  • Gebruik maken en ondersteunen van practoraten in het vakgebied.
  • Stimuleren en verspreiden en van ‘best practices’ in de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven.
  • Verspreiden van de mooie verhalen met de combi onderwijs en bedrijfsleven in de hoofdrol.

Contact persoon

Cor Duim

Projectleider Praktijkcluster Dier

c.duim@civ-groen.nl

+31 6 837 95 560