Praktijkcluster Dier

Bekijk de meetingpoints van Praktijkcluster Dier

Actueel
   • Het praktijkcluster Dier van CIV Groen en Kennismakelaar Kalverhouderij en Melkveehouderij organiseerden eind april ‘Het kalf centraal’, voor jonge melkvee- en kalverhouders. Netwerken en kennis ophalen stonden centraal. Bijna 500 jongeren namen actief deel aan de workshops, deden mee in de paneldiscussie en pakten de microfoon bij de zaalgesprekken. Lees meer
   • In maart 2023 hebben docenten van de opleiding dierenartsassistent paraveterinair een inspirerende nascholingsdag gevolgd. De dag werd georganiseerd door DOPA, het landelijk platform voor de opleiding, en vond plaats op het Aeres MBO in Barneveld. DOPA organiseert deze DOPA-docentendagen twee keer per jaar. Deze dagen worden mogelijk gemaakt dankzij het Praktijkcluster Dier van CIV Goen. Lees hier het verslag.

   • Praktijkcluster Dier en Agro ontwikkelden samen Virtual Reality leermodules. Studenten kunnen in levensechte situaties oefenen met allerlei ingewikkelde situaties die ze kunnen tegenkomen in de beroepspraktijk. De modules zijn beschikbaar via Groen Kennisnet.

    De volgende leerdoelen worden in de module behandeld:
    Omgaan met geroddel, wijs reageren op confrontaties, voor jezelf opkomen in lastige situaties, de naam van je werkgever hoog houden & foute opdrachten weigeren.
    De module kan worden geopend via de CenarioVR app. Daarnaast kan de Virtual Reality module zowel worden aangeleverd als HTML (te plaatsen op een server) als SCORM-bestand (te plaatsen op een Leer Management Systeem).
    Voor aanlevering op een andere manier dan via GKN kun je contact opnemen met Aeres Tech Productions. Je kunt de modules gebruiken met een Virtual Reality headset, een smartphone met smartphonehouder of een computer/tablet. In dat laatste geval is de beleving minder echt.

   • Praktijkcluster Dier en Agro hebben samen een lespakket kringlooplandbouw ontwikkeld. Dit lespakket bestaat uit een 9-tal video's die tussen de 3 en 30 minuten duren. Aan elke video zijn een aantal opdrachten gekoppeld. De totale studiebelasting van alle opdrachten is ca 40-60 studiebelastingsuren inclusief presentaties. Kijk hier voor meer informatie over het lespakket.

   • Het praktijkcluster Paard is onderdeel van het praktijkcluster Dier. Op 5 november 2021 stond het Live Congres van praktijkcluster paard op het programma met als dagvoorzitter Laurens van Lieren. Met 105 bezoekers vanuit het onderwijs (mbo, hbo, Universiteit) en vanuit het
    bedrijfsleven. Lees meer in de nieuwsbrief van het praktijkcluster Paard van november 2021.

   • De boeren van de toekomst krijgen met allerlei ontwikkelingen te maken. De bodem, waterpeil en natuurinclusief boeren. Het is de verantwoordelijkheid van docenten om studenten te begeleiden in het maken van diverse keuzes in de toekomst. Op de studiedag van het Praktijkcluster Dier van CIV Groen werden de docenten bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen. Een verslag uit Zegveld.

Wat is het praktijkcluster Dier

Het praktijkcluster Dier omvat de sectoren Productiedieren, Paarden en Gezelschapsdieren.

In het praktijkcluster werken bedrijven, brancheverenigingen en onderwijsinstellingen uit heel Nederland samen op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing. Samen zorgen wij er voor dat meer jonge mensen geïnteresseerd raken in het vakgebied en praktijkgericht onderwijs krijgen. Ook werken we in het praktijkcluster aan het actueel houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de sector. Het resultaat is dat de sector toekomstbestendig is en de uitdagingen in het werkveld optimaal aan kan.

Waar gaat het over

De richtingen productiedieren, gezelschapsdieren en paarden hebben elk hun eigen uitvoeringsagenda. In deze richtingen spelen uitdagingen op het gebied van dierenwelzijn en marktdenken. Voor productiedieren komen daar de kringloopgedachte, biodiversiteit en de klimaatopgave bij. Bij deze uitdagingen is het maatschappelijk draagvlak en daarmee het behoud van marktposities belangrijk. Er is behoefte aan lange termijn oplossingen en aan een nieuw perspectief voor de sector.


Realisatieplan Visie LNV: Op weg met nieuw perspectief | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Naast beleidsinhoudelijke uitdagingen zijn er binnen het praktijkcluster verschillende arbeidsmarktvraagstukken. Van ondernemers en medewerkers wordt verwacht dat zij in staat zijn om wendbaar in te spelen op de veranderingen in de sector en zich nieuwe kennis eigen te maken. Daarnaast is er in sommige deelsectoren sprake van te weinig instroom. Op dit moment is het voor sommige functies al moeilijk om kandidaten te vinden. Dit probleem zal alleen maar toenemen.


Online cursusmateriaal veehouderij beschikbaar - Groen Kennisnet

Wat doen we

De partners in het praktijkcluster werken samen aan het actueel houden en vernieuwen van opleidingen, en het ontwikkelen en verspreiden van praktijk-klare kennis. De vernieuwing van opleidingen betreft zowel de inhoud van de stof als de manier waarop deze aan leerlingen, studenten en cursisten wordt aangeboden. Docenten en ondernemers worden in lerende netwerken regelmatig bijgepraat en bijgeschoold over nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. Regionale ‘inspiratiesessies points’ staan centraal in de aanpak. Hier komen onderwijs, onderzoek en werkveld letterlijk samen.

Een greep uit onze activiteiten

   • Opzetten van regionale inspiratiesessies.
   • Ontwikkelen, actualiseren en implementeren van opleidingen en lesmethoden.
   • Organiseren van themadagen voor studenten, docenten en werkenden in de sector.
   • Gebruik maken en ondersteunen van practoraten in het vakgebied.
   • Stimuleren en verspreiden en van ‘best practices’ in de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven.
   • Verspreiden van de mooie verhalen met de combi onderwijs en bedrijfsleven in de hoofdrol.


Onderwijsdagen Veehouderij - Groen Kennisnet

Contact persoon

Cor Duim

Netwerkregisseur Praktijkcluster Dier

c.duim@civ-groen.nl

+31 6 837 95 560