Praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Bekijk de meetingpoints van Praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Actueel
 • In 2022 zijn er van alle meetingpoints aansprekende filmpjes gemaakt. Leer ze allemaal kennen en hoor van docenten, practoren en studenten welke aansprekende activiteiten er in de regio plaatsvinden.
  Alle filmpjes zijn terug te vinden in deze playlist op het Youtube kanaal van Groenpact.  
  Bekijk het algemene filmpje over de meetingpoints van het praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen: • Op donderdag 2 juni 2022 is het project HNT: Gas erop! feestelijk afgesloten in het World Horti Center in Naaldwijk. In dit project werkte onderwijs en bedrijfsleven nauw samen binnen het CIV Groen en het CoE Groen. Lees hier het artikel over dit project. 
  Groenpact en CIV Groen maakten een podcast over leven lang ontwikkelen en Het Nieuwe Telen. Hoe komt de kennis over Het Nieuwe Telen bij de ondernemer terecht? Marije de Jonge gaat in gesprek met tomatenteler Marc Groenewegen, docent Carlo Mutsers en Gert Engbers.


Wat is het

Het praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen omvat de sectoren Bollenteelt, Boom- en Vaste Plantenteelt, Fruitteelt, Glastuinbouw, Veredeling, Vollegrondsgroententeelt en Paddestoelenteelt. Het is opgebouwd vanuit zeven regionale Meetingpoints door heel Nederland.
In de Meetingpoints en het praktijkcluster werken bedrijven, brancheverenigingen en onderwijsinstellingen uit heel Nederland samen op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing. Samen zorgen wij er voor dat meer jonge mensen geïnteresseerd raken in het vakgebied en zij praktijkgericht onderwijs krijgen.
Ook werkt het praktijkcluster aan het actueel houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de sector. Het resultaat is dat de sector toekomstbestendig is en de uitdagingen in het werkveld optimaal aan kan.

Waar gaat het over

De ondernemers, onderwijs en brancheorganisaties in sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen staan voor grote maatschappelijke en economische opgaven: circulaire tuin- en landbouw, toenemende robotisering en big data, duurzaamheid, energietransitie, foodtransitie, natuurinclusieve tuin- en landbouw en vermindering van stikstofuitstoot. Dit vraagt om grote aandacht voor het (permanent) opleiden van talent. Ook creëren zij de ruimte om regionaal de benodigde innovaties in gang te zetten en te realiseren. Er is in het bijzonder aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen en aantrekkelijk werkgeverschap.

Wat doen we

De partners in de regionale Meetingpoints en het praktijkcluster werken samen aan het actueel houden en vernieuwen van opleidingen en het ontwikkelen en verspreiden van praktijk-klare kennis. Bij de vernieuwing van opleidingen staat een nauwe verwevenheid van praktijk en theorie centraal. Dit leidt tot inspirerende onderwijscontent en lesmethoden (ook online).
Docenten en ondernemers worden in lerende netwerken regelmatig bijgepraat en bijgeschoold over nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. Regionale ‘meeting points’ staan centraal in deze aanpak. Hier komen onderwijs, onderzoek en werkveld letterlijk samen.

Een greep uit onze activiteiten

 1. Doorontwikkeling van de regionale Meetingpoints en het versterken van de regionale netwerken.
 2. Het versterken van het onderlinge netwerk tussen de Meetingpoints inclusief de practoraten.
 3. Ontwikkelen, actualiseren en implementeren van inspirerende onderwijscontent en lesmethoden (ook online) uitgaande van een nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
 4. Organiseren van themadagen voor studenten, docenten en werkenden in de sector.
 5. Verspreiden van regionale ‘best practices’ in de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven.
 6. Verspreiden van de mooie verhalen met de combinatie onderwijs en bedrijfsleven in de hoofdrol.

Contact persoon

Nico van Hemert

Netwerkregisseur Praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

n.van.hemert@civ-groen.nl

+316 524 74 598