CIV Groen

Wat is het

CIV Groen (Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is de stichting voor de samenwerking van ondernemers, de groene mbo-onderwijsinstellingen en de overheid op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing. De Stichting heeft een bestuur en een werkorganisatie.

Waar gaat het over

CIV Groen zorgt voor versnelling, een betere uitvoering en een sneeuwbal effect. Onze speerpunten:

 1. Het beter laten aansluiten van de regionale vraag naar en het aanbod van afgestudeerden en gediplomeerde cursisten uit het groene mbo.
 2. Het voor studenten en cursisten beschikbaar krijgen van de nieuwste en beste kennis in de programma’s van het groene mbo.
 3. Het praktisch verwerken van regionale en landelijke beleidsdoelen in het groene mbo-onderwijs en praktijkgericht onderzoek.

Meer weten? Klik hier voor het Projectplan 2022-2027.

Wat doen we
 1. Wij verbinden partijen zodat ze elkaar leren kennen en gaan samenwerken.
 2. Wij brengen de samenwerking tot een hoger niveau door eerdere successen en valkuilen met elkaar te delen.
 3. Wij jagen vernieuwing aan door ontwikkelingen en onderwerpen uit het bedrijfsleven en beleidsagenda’s van overheden onder de aandacht te brengen in het groene mbo-onderwijs.
 4. Wij zorgen voor duidelijkheid in het landelijk en regionaal beleid wat betreft de financieringsmogelijkheden. Zo kunnen we de vernieuwing waarmaken en versnellen.
 5. Wij stimuleren dat ondernemers en (regionale) overheden extra tijd en geld in het groene mbo steken (sneeuwbaleffect).
 6. Wij stimuleren dat mbo-instellingen en bedrijfsleven samen praktijkgericht onderzoek doen.
 7. Wij organiseren dat groene mbo’s en het regionale bedrijfsleven toegang hebben tot de nieuwste en beste praktijkgerichte kennis. Ook koppelen we de groene mbo’s met de groene hbo’s en de groene (afdelingen van) universiteiten in Nederland.
 8. Wij promoten de samenwerking en haar resultaten door actief de publiciteit op te zoeken

Een greep uit onze activiteiten
 1. Het langs de lijnen van vijf sectorale ‘praktijkclusters’ helpen bij het oprichten en verder uitbouwen van regionale meeting points, hotspots of expertise centra. Bij deze scharnierpunten vindt letterlijk de ontmoeting tussen ondernemers, onderwijs en overheid plaats.
 2. Het organiseren van overleg tussen de praktijkclusters en tussen de regionale scharnierpunten.
 3. Het opzetten van een digitaal communicatieplatform voor de lerende CIV Groen gemeenschap.
 4. Het mede-organiseren van docentendagen, events en webinars, al dan niet in Groenpact verband.
 5. Het via Groen Kennisnet en andere kanalen digitaal toegankelijk maken van kennisbronnen voor docenten, studenten, cursisten en werkenden in de sector.
 6. Het mede-ontwikkelen van magazines en (digitale) lesmethoden voor toepassing in het groene mbo-onderwijs.
 7. Het helpen bij subsidieaanvragen om kennistoevoer naar het groene mbo te bevorderen.
 8. Het organiseren van begeleiding en cofinanciering voor startende practoren.
 9. Het benutten van online en offline communicatiekanalen en prijsvragen voor publiciteit over mooie projecten van onderwijs, ondernemers en overheid in het groene mbo.
 10. Het actief bijdragen aan de samenwerking in Groenpact Het onderhouden van contacten met Connect Groen, de MBO-raad en SBB.

Contact persoon

Bart van Leerdam

Programmamanager CIV Groen

b.van.leerdam@civ-groen.nl

+31 6 23 49 16 28