Praktijkcluster Agro

Bekijk de meetingpoints van Praktijkcluster Agro

Actueel
 • In het project Preventie van bodemverdichting in de akkerbouw heeft Praktijkcluster AGRO van CIV Groen in samenwerking met de WUR, COSUN Beet company, Cumela, Fedecom, LTO Noord, IRS, Aeres Hogeschool Dronten een dossier Bodemverdichting ontwikkeld op Groen Kennisnet.
  Verdichting van de bodem is een groot probleem voor de landbouw. Bijna 70% van de Nederlandse bodems is verdicht. De kans op bodemverdichting in de akkerbouw is hoog, doordat er relatief veel teelten zijn met late oogstmomenten en zware machines.
  Onderdeel van het dossier zijn 5 powerpoints voor docenten teelt / bodem en 3 animaties met uitleg hoe bodemverdichting werkt én voorkomen kan worden. Docenten kunnen het materiaal inzetten in hun lessen. Alles is hier te vinden op Groen Kennisnet.

 • Ruim 120 studenten streden 8 november in Dronten tegen elkaar in de eerste Akkerbouw Challenge die we organiseerden. Om de winnaar te worden moesten ze onder meer aardappels keuren, uien op grootte sorteren en bodemmonsters beoordelen. Ook maakte de teabag-challenge onderdeel uit van de wedstrijd, waarbij er met een trekker een theezakje in een kopje moest worden gedaan en was er de akkerbouw quiz.
  Omroep Flevoland maakte een verslag.

 • Op 12 oktober vond de Docentendag van Praktijkcluster AGRO plaats. 43 docenten en belangstellenden trokken naar Opheusden en omstreken om zich te verdiepen in de laatste ontwikkelingen in de akkerbouw en het agrarisch loonwerk, nieuwe lesmethodes en lesmaterialen. Lees hier het verslag.

 • Praktijkcluster AGRO presenteert weer een nieuw inspirerend magazine. Een geprinte versie ligt bij alle scholen. In dit nummer bevat de belangrijkste onderwerpen die afgelopen schooljaar 2022-2023 zijn behandeld.
  Onder meer over de uitdagingen waar de akkerbouw nu aan werkt, zoals bodemverdichting, eiwitrijke gewassen en de rol van water. Maar ook kijken we naar de markt en naar het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB): twee belangrijke factoren in het verdienmodel van de akkerbouw. 

  Klik op de afbeelding om het Magazine online te lezen.
  Klik hier voor een printversie.

 • Praktijkcluster 
  Agro en Dier ontwikkelden samen Virtual Reality leermodules. Studenten kunnen in levensechte situaties oefenen met allerlei ingewikkelde situaties die ze kunnen tegenkomen in de beroepspraktijk. De modules zijn beschikbaar via Groen Kennisnet.

  De volgende leerdoelen worden in de module behandeld:
  Omgaan met geroddel, wijs reageren op confrontaties, voor jezelf opkomen in lastige situaties, de naam van je werkgever hoog houden & foute opdrachten weigeren.
  De module kan worden geopend via de CenarioVR app. Daarnaast kan de Virtual Reality module zowel worden aangeleverd als HTML (te plaatsen op een server) als SCORM-bestand (te plaatsen op een Leer Management Systeem).
  Voor aanlevering op een andere manier dan via GKN kun je contact opnemen met Aeres Tech Productions. Je kunt de modules gebruiken met een Virtual Reality headset, een smartphone met smartphonehouder of een computer/tablet. In dat laatste geval is de beleving minder echt.

 • Het kennis op Maat project (KOM) en Praktijkcluster Agro ontwikkelden mbo lesmateriaal over gewasdivers telen. Waarom is het nuttig en hoe breng je het in de praktijk?
  Het materiaal bestaat uit een reader met uitleg over gewasdivers telen, inclusief links naar artikelen en filmpjes en opdrachten, een docentenhandleiding en een set powerpoints die inzetbaar zijn voor de lessen. Ook is het mogelijk om gastlessen, excursies of stageplaatsen bij gewasdiverse telers te organiseren. Neem hiervoor contact op met Miriam van Bree.

 • Het Praktijkcluster Agro maakte twee video’s over precisielandbouw in de praktijk.
  Over de Robot One, een slimme landbouwrobot. Speciaal ontworpen om onkruid te bestrijden zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De robot herkent planten en onkruiden.
  En over de Sky EasyDrill, die directzaai kan toepassen in stoppel of gewasresten én op twee verschillende dieptes zaaien in één werkgang.
  De filmpjes zijn onderdeel van het project ‘inzet datascience’ in het onderwijs en is mede mogelijk gemaakt door de WUR en Groenpact, programma digitalisering & technologie.
  Bekijk ze in deze playlist: 


 • Het Agro Inspiratie Magazine is verschenen en ligt inmiddels bij alle scholen. In dit magazine presenteert praktijkcluster AGRO de belangrijkste onderwerpen van afgelopen schooljaar 2021-2022. Het gaat over het belang van ondernemerschap, grondgebonden ziekten en plagen,precisielandbouw en datamanagement. Maar ook over groenbemesters en de ontwikkelingen in de aardappel- en de bietenteelt en wat nou goed werkgeverschap is. Leesvoer en denkvoer voor ondernemers en medewerkers van de toekomst!

  Klik op de afbeelding om het Magazine te lezen:
 • Robotisering en precisielandbouw neemt in de akker- en tuinbouw een steeds belangrijkere rol in. Daarom organiseerde het Agro Praktijkcluster van CIV Groen in juli 2022 samen met MBO Yuverta Boxtel, Talentoogst en ABEMEC een demonstratieochtend robotisering, op locatie bij Yuverta. Ruim 60 studenten en enkele ondernemers waren aanwezig. Lees hier het verslag.

 • De Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente is getekend tijdens de Future Farming & Food Experience 2022 in Lelystad. In de Kennisdeal werken het bedrijfsleven, het onderwijs, het onderzoek en verschillende kennispartijen samen om innovatie in de plantaardige sector te versnellen. Dat gebeurt door kennis gestructureerd aan te bieden én door samen met ondernemers kennis te ontwikkelen. Het praktijkcluster Agro van CIV Groen is een van de partners.
 • Praktijkcluster Dier en Agro hebben samen een lespakket kringlooplandbouw ontwikkeld. Dit lespakket bestaat uit een 9-tal video's die tussen de 3 en 30 minuten duren. Aan elke video zijn een aantal opdrachten gekoppeld. De totale studiebelasting van alle opdrachten is ca 40-60 studiebelastingsuren inclusief presentaties. Kijk hier voor meer informatie over het lespakket.

 • De online Biokennisweek in januari 2022 was een groot succes! Er waren 2500 unieke online bezoekers op het platform van de Biokennisweek. 750 docenten en studenten maakten gebruik van het speciale studenten-arrangement. Van de 681 studenten was het merendeel MBO-student. Er was zelfs internationale belangstelling vanuit België en Canada.
 • Wil je de studentenochtend terug kijken met de twee studenten van Yuverta Boxtel die mee interviewden, dat kan hier: 2022 - 13 januari -Kansen voor biologisch ondernemerschap - YouTube.
  De studenten webinars gaan over biologisch ondernemerschap: in één ochtend word je meegenomen in alle aspecten. Van teelt tot het houden van dieren, de afzet, maatschappelijke trends en politieke ontwikkelingen.
  Om alle sessies terug te kijken moet je aanmelden (gratis voor studenten & docenten) Meld je dan via info@bio-beurs.nl (N.B. dus niet via de aanmeldfunctie op de website). Vermeld je voornaam, tussenvoegsel en achternaam,  je onderwijsinstelling, je opleiding en je email-adres. Je krijgt dan bericht via e-mail over je ticket.

 • Op 25 januari 2022 organiseerden we samen met AERES mbo, Talentoogst en ABEMEC de tweede demonstratieochtend robotisering in Dronten. De eerste vond september vorig jaar plaats op het Suikerterrein voor studenten van Terra. Bekijk en lees het fotoverslag op de website van Groenpact.

 • Vanaf 4 november hebben de Akkerbouwdagen plaatsgevonden. Op 10 donderdagochtenden kon je online kennis maken met de laatste trends in de akkerbouw. De webinars zijn terug te zien op ons Youtube kanaal. Experts vanuit verschillende bedrijven en vanuit het praktijkonderzoek nemen je mee in hun praktijk. 

Wat is het praktijkcluster Agro?

Het praktijkcluster Agro verbindt bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen in de sector Akkerbouw en Loonwerk. Alles draait om samenwerking op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt, onderwijsvernieuwing en Leven Lang Ontwikkelen.
De opdracht aan het cluster is om meer (jonge) mensen te binden aan deze dynamische sector. Dit begint bij uitdagend onderwijs, waarbij nieuwe technieken, innovaties en veel praktijk de norm zijn. Nieuwe, jong talenten zijn gewilde krachten op de arbeidsmarkt. Waarbij het belangrijk is dat zij in staat zijn om grote beleidsthema’s te vertalen naar de praktijk.
Het stopt niet na de studie. Een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ is het uitgangspunt. Het praktijkcluster is dan ook actief op het actueel houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de sector. Zo blijft de sector toekomstbestendig, en hebben bedrijven een antwoord op de uitdagingen van morgen.

Waar gaat het over

De belangrijkste uitdagingen voor de bedrijven binnen het praktijkcluster Agro zijn klimaatopgave, biodiversiteit, kringlooplandbouw, natuurinclusiviteit en marktdenken. Bij al deze uitdagingen is maatschappelijk draagvlak en behoud van marktposities belangrijk. Er is behoefte aan lange termijn oplossingen en aan perspectief voor de sector. In de verbinding tussen brancheorganisaties, onderwijs en bedrijfsleven is het delen van kennis op die thema’s en leren van elkaar cruciaal.
De sector heeft ook een groot arbeidsmarktvraagstuk. Alles wat op de sector afkomt, vraagt om wendbaarheid bij ondernemers en medewerkers. Scholen merken een dalende instroom van nieuwe studenten, voor bedrijven is het op dit moment voor sommige functies al moeilijk om kandidaten te vinden. Dit probleem zal de komende periode alleen maar toenemen.
Innovatie en ondernemerschap staan voorop in alle uitwisselingen. Dat draagt bij aan een positief beeld onder jongeren. Het cluster ondersteunt in het verspreiden van de laatste kennis en geeft het imago van de sector zo een boost.

Wat doen we

De partners in het praktijkcluster werken samen aan het actueel houden en vernieuwen van opleidingen en het ontwikkelen en verspreiden van praktijk-klare kennis. De vernieuwing van opleidingen gaat over zowel de inhoud van de stof als de manier waarop deze aan leerlingen, studenten en cursisten wordt aangeboden. Practoren vervullen een aanjagende rol binnen het cluster om die nieuwe kennis te verspreiden. Docenten en ondernemers ontmoeten elkaar in een lerend netwerk waarbij er veel ruimte is voor scholing en uitwisseling van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. Regionale ‘meeting points’ vormen onderdeel van de aanpak. Hier komen onderwijs, onderzoek en werkveld letterlijk samen.

Een greep uit onze activiteiten

 • Organiseren van themadagen voor studenten, docenten en werkenden in de sector.
 • Stimuleren van de instelling van practoraten in het vakgebied.
 • Verspreiden van ‘best practices’ in de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven.
 • Opzetten van regionale meeting points. Hier komen onderwijs en werkveld letterlijk samen.
 • Ontwikkelen, actualiseren en implementeren van opleidingen en lesmethoden.
 • Verspreiden van de mooie verhalen met in de hoofdrol de synergie tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Contact persoon

Miriam van Bree

Netwerkregisseur Praktijkcluster Agro

m.van.bree@civ-groen.nl

+31 6 463 70 784