Praktijkcluster Agro

Wat is het

Het praktijkcluster Agro verbindt bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen in de sector Akkerbouw en Loonwerk. Alles draait om samenwerking op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt, onderwijsvernieuwing en Leven Lang Ontwikkelen.
De opdracht aan het cluster is om meer (jonge) mensen te binden aan deze dynamische sector. Dit begint bij uitdagend onderwijs, waarbij nieuwe technieken, innovaties en veel praktijk de norm zijn. Nieuwe, jong talenten zijn gewilde krachten op de arbeidsmarkt. Waarbij het belangrijk is dat zij in staat zijn om grote beleidsthema’s te vertalen naar de praktijk.
Het stopt niet na de studie. Een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ is het uitgangspunt. Het praktijkcluster is dan ook actief op het actueel houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de sector. Zo blijft de sector toekomstbestendig, en hebben bedrijven een antwoord op de uitdagingen van morgen.

Waar gaat het over

De belangrijkste uitdagingen voor de bedrijven binnen het praktijkcluster Agro zijn klimaatopgave, biodiversiteit, kringlooplandbouw, natuurinclusiviteit en marktdenken. Bij al deze uitdagingen is maatschappelijk draagvlak en behoud van marktposities belangrijk. Er is behoefte aan lange termijn oplossingen en aan perspectief voor de sector. In de verbinding tussen brancheorganisaties, onderwijs en bedrijfsleven is het delen van kennis op die thema’s en leren van elkaar cruciaal.
De sector heeft ook een groot arbeidsmarktvraagstuk. Alles wat op de sector afkomt, vraagt om wendbaarheid bij ondernemers en medewerkers. Scholen merken een dalende instroom van nieuwe studenten, voor bedrijven is het op dit moment voor sommige functies al moeilijk om kandidaten te vinden. Dit probleem zal de komende periode alleen maar toenemen.
Innovatie en ondernemerschap staan voorop in alle uitwisselingen. Dat draagt bij aan een positief beeld onder jongeren. Het cluster ondersteunt in het verspreiden van de laatste kennis en geeft het imago van de sector zo een boost.

Wat doen we

De partners in het praktijkcluster werken samen aan het actueel houden en vernieuwen van opleidingen en het ontwikkelen en verspreiden van praktijk-klare kennis. De vernieuwing van opleidingen gaat over zowel de inhoud van de stof als de manier waarop deze aan leerlingen, studenten en cursisten wordt aangeboden. Practoren vervullen een aanjagende rol binnen het cluster om die nieuwe kennis te verspreiden. Docenten en ondernemers ontmoeten elkaar in een lerend netwerk waarbij er veel ruimte is voor scholing en uitwisseling van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. Regionale ‘meeting points’ vormen onderdeel van de aanpak. Hier komen onderwijs, onderzoek en werkveld letterlijk samen.

Een greep uit onze activiteiten

  • Organiseren van themadagen voor studenten, docenten en werkenden in de sector.
  • Stimuleren van de instelling van practoraten in het vakgebied.
  • Verspreiden van ‘best practices’ in de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven.
  • Opzetten van regionale meeting points. Hier komen onderwijs en werkveld letterlijk samen.
  • Ontwikkelen, actualiseren en implementeren van opleidingen en lesmethoden.
  • Verspreiden van de mooie verhalen met in de hoofdrol de synergie tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Contact persoon

Miriam van Bree

Projectleider Praktijkcluster Agro

m.van.bree@civ-groen.nl

+31 6 463 70 784