Praktijkcluster Groen, Natuur & Leefomgeving

Wat is het

Het praktijkcluster Groen, Natuur & Leefomgeving omvat de sectoren Groen zowel in de Landelijke als in de Stedelijke Leefomgeving, Hoveniers, Groenvoorzieners, Boomspecialisten, Interieurbeplanters, Bloem en Design, Tuincentra, Bos-, Natuur- en Waterbeheer.
In het praktijkcluster werken bedrijven, brancheverenigingen en onderwijsinstellingen uit heel Nederland samen bij het maken van mooi en aantrekkelijk onderwijs. Ook bevorderen zij de instroom en vertalen ze nieuwe ontwikkelingen binnen de sector naar het onderwijs. Belangrijk is dat er meer mensen geïnteresseerd raken in dit vakgebied en al tijdens de opleiding in aanraking komen met de ontwikkelingen en nieuwste inzichten uit het werkveld. Dat maakt hen tot gewilde arbeidskrachten.
Arbeidskrachten die de praktische vertaling van grote beleidsthema’s naar hun eigen werk kunnen maken. Het gaat niet alleen om reguliere opleidingen, het gaat ook om het actueel houden van de kennis en vaardigheden van mensen die in de sector werkzaam zijn. Het resultaat is dat de sector toekomstbestendig is en de uitdagingen in het werkveld optimaal aan kan.

Waar gaat het over

Alle bedrijven en organisaties in dit cluster hebben een sterk dienstverlenend karakter. Er zijn veel belangrijke thema’s, waaronder circulariteit. Verder gaat het om zaken als een gezonde en groene leefomgeving, klimaat-adaptatie, vergroten van de leefbaarheid en het versterken van biodiversiteit. De sector is groeiend en is volop in ontwikkeling. De behoefte aan instroom van goed opgeleide mensen is groot, net als het op niveau houden van de mensen die in het werkveld actief zijn.

Wat doen we

De partners in het praktijkcluster werken samen aan het actueel houden en vernieuwen van opleidingen, afstemmen van opleidingen met de praktijk in de leerbedrijven en het ontwikkelen en verspreiden van praktijk-klare kennis. De vernieuwing van opleidingen betreft zowel de inhoud van de stof als de manier waarop deze aan leerlingen, studenten en cursisten wordt aangeboden. Docenten en ondernemers worden regelmatig bijgepraat en bijgeschoold. Regionale ‘hotspots” staan centraal in de aanpak. Hier komen onderwijs, bedrijfsleven, ontwikkelingen, onderzoek en werkveld samen.

Een greep uit onze activiteiten

  • Opzetten van regionale hotspots. Hier komen onderwijs, overheid en werkveld letterlijk samen.
  • Organiseren van kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven, stimuleren van meer inzet van een hybride leeromgeving, themadagen, projecten met bedrijven en onderwijs, docentenstages bij bedrijven in de regio. Gericht op kennisoverdracht en stimuleren van samenwerking in het onderwijs.
  • Ontwikkelen, actualiseren en implementeren van opleidingen en lesmethoden, bijvoorbeeld op het gebied van de Leefbare stad en klimaat, de Levende Tuin of Levende Gebouw, dienstverlening 3.0, Groen in relatie tot gezondheid.
  • Organiseren van themabijeenkomsten over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.
  • Stimuleren van de instelling van practoraten in het vakgebied.
  • Verspreiden van ‘best practices’ in de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven.
  • Kennisverbreding.
  • Opzetten en stimuleren van instroom voor nieuwe studenten en cursisten en het stimuleren van doorstroom.
  • Verspreiden van de mooie verhalen, waar de aantrekkelijkheid van de sector blijkt, met de combi onderwijs en bedrijfsleven in de hoofdrol.

Contact persoon

Gert Meijer

Projectleider Praktijkcluster Groen, Natuur & Leefomgeving

g.meijer@civ-groen.nl

+316 229 57 388