Praktijkcluster Groen, Natuur & Leefomgeving

Bekijk de Hotspots van Praktijkcluster Groen, Natuur en Leefomgeving

Op de hoogte blijven van alle activiteiten van dit praktijkcluster? Meld je hier aan.

Actueel
 • Woensdag 17 januari 2024 werd aan de Opdrachtgeversgroep van het Cluster Groen, Natuur & Leefomgeving het ‘Wenkend Perspectief’ feestelijk uitgereikt. Met deze blik op de toekomst krijgt de samenwerking binnen het cluster en de Hotspots een extra impuls.

  De ontwikkelingen rondom de klimaat opgave zorgen ervoor dat de groensector en het bijbehorende onderwijs continu in beweging zijn. Dit continue proces in een voortdurend veranderende wereld, vraagt om binnen de eigen kaders steeds te vernieuwen: een reis die onderwijs en bedrijfsleven samen maken.

  Het wenkend perspectief werd eerder op 1 november 2023 is in de vergadering van de opdrachtgeversgroep van het CIV Groen Praktijkcluster Groen, Natuur en Leefomgeving vastgesteld.
  De Opdrachtgeversgroep van het Cluster Groen, Natuur & Leefomgeving zet met dit Wenkend Perspectief een gezamenlijke stip op de horizon, het onderwijs en de branches benadrukken hiermee nogmaals hoe belangrijk is om samen te werken,  zowel op landelijk als in de regio.De gezamenlijke ambitie op het gebied van leren en werken en de positionering in de regio via de Hotspots wordt benoemd en welke ingrediënten hier voor nodig zijn.

  >> Lees hier het persbericht over het Wenkend Perspectief

  >> Download hier de printversie. Klik op de afbeelding om de publicatie online le lezen:

 • Koninklijke VHG maakte het handboek Groene Hotspots. Het biedt richtlijnen voor samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in de groensector. De praktische richtlijnen voor samenwerking zijn gericht op het creëren van een stabiele structuur en het faciliteren van activiteiten. Lees hier meer.

 • In oktober organiseerde we weer een succesvolle docentendag. “Als ondernemer en werkgever in het groen heb ik er net als al mijn collega’s groot belang bij dat het onderwijs goed is geregeld. Respect voor wat jullie doen voor onze toekomstige werknemers.” Met die woorden opende John Koomen, voorzitter van Koninklijke VHG, op 5 oktober in Harderwijk de achtste VHG/CIV Groen Docentendag. Docenten van vmbo en mbo werden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen in het groene vak en het onderwijs. En er was volop gelegenheid om met elkaar bij te praten en ideeën uit te wisselen.
  >> lees hier het hele verslag

 • Juni 2023 hebben we een podcast gemaakt over De waarde van Groen. Wist je dat planten, bomen, bloemen, (groen dus), niet alleen een positieve invloed op het klimaat en biodiversiteit, maar ook effect hebben op op gezondheid en welzijn? Benieuwd naar de waarde van groen en hoe de topopleiding Urban Green development van Yuverta hier op inspeelt? Luister dan deze podcast.
  Marije de Jonge in gesprek met Heidi Kamerling, practor Groene Leefbare Stad bij Yuverta, toekomstgericht hovenier Arno de Jong en Jolanda Maas, socioloog bij de sectie klinische psychologie en hoofddocent bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Luister de podcast:

 • In totaal hebben we vijf afleveringen gemaakt van Praat Groen met Me. Kiek hier de laatste aflevering terug:

Op 6 oktober 2022 vond de VHG & CIV Docentendag plaats, natuurlijk op de Floriade!  Op deze jaarlijks terugkerende dag konden docenten uit het groene mbo én vmbo diverse workshops en lezingen volgen bij over innovaties en ontwikkelingen in de groenvoorzieningssector. Ruim 150 docenten hebben genoten van de interessante en zonovergoten dag. Lees hier een terugblik.

 • De Groene Hotspots ontwikkelden samen met de VHG een scholingsprogramma voor leermeesters. Met individuele coaching en workshops om leermeesters te ondersteunen in hun rol als praktijkopleider. Lees hier meer en download de flyer. Deelname is gratis.

Wat is het praktijkcluster Groen, Natuur & Leefomgeving

Het praktijkcluster Groen, Natuur & Leefomgeving omvat de sectoren Groen zowel in de Landelijke als in de Stedelijke Leefomgeving, Hoveniers, Groenvoorzieners, Boomspecialisten, Interieurbeplanters, Bloem en Design, Tuincentra, Bos-, Natuur- en Waterbeheer.
In het praktijkcluster werken bedrijven, brancheverenigingen en onderwijsinstellingen uit heel Nederland samen bij het maken van mooi en aantrekkelijk onderwijs. Ook bevorderen zij de instroom en vertalen ze nieuwe ontwikkelingen binnen de sector naar het onderwijs. Belangrijk is dat er meer mensen geïnteresseerd raken in dit vakgebied en al tijdens de opleiding in aanraking komen met de ontwikkelingen en nieuwste inzichten uit het werkveld. Dat maakt hen tot gewilde arbeidskrachten.
Arbeidskrachten die de praktische vertaling van grote beleidsthema’s naar hun eigen werk kunnen maken. Het gaat niet alleen om reguliere opleidingen, het gaat ook om het actueel houden van de kennis en vaardigheden van mensen die in de sector werkzaam zijn. Het resultaat is dat de sector toekomstbestendig is en de uitdagingen in het werkveld optimaal aan kan.

Waar gaat het over

Alle bedrijven en organisaties in dit cluster hebben een sterk dienstverlenend karakter. Er zijn veel belangrijke thema’s, waaronder circulariteit. Verder gaat het om zaken als een gezonde en groene leefomgeving, klimaat-adaptatie, vergroten van de leefbaarheid en het versterken van biodiversiteit. De sector is groeiend en is volop in ontwikkeling. De behoefte aan instroom van goed opgeleide mensen is groot, net als het op niveau houden van de mensen die in het werkveld actief zijn.

Wat doen we

De partners in het praktijkcluster werken samen aan het actueel houden en vernieuwen van opleidingen, afstemmen van opleidingen met de praktijk in de leerbedrijven en het ontwikkelen en verspreiden van praktijk-klare kennis. De vernieuwing van opleidingen betreft zowel de inhoud van de stof als de manier waarop deze aan leerlingen, studenten en cursisten wordt aangeboden. Docenten en ondernemers worden regelmatig bijgepraat en bijgeschoold. Regionale ‘hotspots” staan centraal in de aanpak. Hier komen onderwijs, bedrijfsleven, ontwikkelingen, onderzoek en werkveld samen.

Een greep uit onze activiteiten

 • Opzetten van regionale hotspots. Hier komen onderwijs, overheid en werkveld letterlijk samen.
 • Organiseren van kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven, stimuleren van meer inzet van een hybride leeromgeving, themadagen, projecten met bedrijven en onderwijs, docentenstages bij bedrijven in de regio. Gericht op kennisoverdracht en stimuleren van samenwerking in het onderwijs.
 • Ontwikkelen, actualiseren en implementeren van opleidingen en lesmethoden, bijvoorbeeld op het gebied van de Leefbare stad en klimaat, de Levende Tuin of Levende Gebouw, dienstverlening 3.0, Groen in relatie tot gezondheid.
 • Organiseren van themabijeenkomsten over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Stimuleren van de instelling van practoraten in het vakgebied.
 • Verspreiden van ‘best practices’ in de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven.
 • Kennisverbreding.
 • Opzetten en stimuleren van instroom voor nieuwe studenten en cursisten en het stimuleren van doorstroom.
 • Verspreiden van de mooie verhalen, waar de aantrekkelijkheid van de sector blijkt, met de combi onderwijs en bedrijfsleven in de hoofdrol.

Contact persoon

Gert Meijer

Netwerkregisseur Praktijkcluster Groen, Natuur & Leefomgeving

g.meijer@civ-groen.nl

+316 229 57 388