Praktijkcluster Food

Wat is het

Het praktijkcluster Food omvat de gehele keten van voeding en voedsel. Traditionele bedrijfstakken hierbinnen zijn productiebedrijven, verwerkers, leveranciers, distributeurs, logistieke bedrijven in de wereld van vers en food, horeca, retail, et cetera. Tegenwoordig staat voeding nadrukkelijk ook op de agenda bij ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen en de overheid. Bij deze organisaties gaat het over thema’s als voeding in relatie tot gezondheid, welbevinden en beleving.

In grote lijnen gaat het om:

 • De wereld van handel en beleving waar kennis over de inhoud van voedselproducten, consumentengedrag, productpresentatie en marketing belangrijk is.
 • De wereld van voedselproductie waar kennis van productie, product en trends van belang zijn.
 • De wereld van gezondheid, lifestyle en welbevinden. In deze wereld gaat het over kennis over de relatie tussen voeding & gezondheid, inkoop, herkomst, smaaksturing en beleving.

In het praktijkcluster werken bedrijven, brancheverenigingen en onderwijsinstellingen uit heel Nederland samen op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing. Samen zorgen wij er voor dat meer jonge mensen geïnteresseerd raken in het vakgebied. Ook werkt het praktijkcluster aan het actueel houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de sector. Het resultaat is dat de sector toekomstbestendig is en de uitdagingen in het werkveld optimaal aan kan. Belangrijk voor het succes van het praktijkcluster is de samenwerking met bedrijven. Deze samenwerking wordt vooral in de regio vormgegeven. De landelijke samenwerking en afstemming met het bedrijfsleven verloopt vanuit het programma Human Capital Agenda Food & Feed via de Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

Waar gaat het over

In de praktijkcluster Food gaat het over thema’s als voeding in relatie tot gezondheid, welbevinden en beleving. Rode draad in alle bedrijfstakken, sectoren en organisaties is dat er behoefte is aan medewerkers die kennis hebben van de herkomst van producten, de stappen in het productieproces kennen en kennis hebben over de relatie tussen voeding en gezondheid.

Voeding & Gezondheid, Duurzaamheid en Technologische ontwikkelingen zijn leidende onderwerpen in het praktijkcluster.


Bron: Zuivel NL

Wat doen we

De partners in het praktijkcluster werken samen aan het actueel houden en vernieuwen van opleidingen, en het ontwikkelen en verspreiden van praktijk-klare kennis. De vernieuwing van opleidingen betreft zowel de inhoud van de stof als de manier waarop deze aan leerlingen, studenten en cursisten wordt aangeboden. Docenten en ondernemers praten elkaar in lerende netwerken regelmatig bij en worden bijgeschoold over nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. Regionale ‘meeting points’ staan centraal in de aanpak. Hier komen onderwijs, onderzoek en werkveld letterlijk samen.

Samengevat gaat het dan over drie doelstellingen:

 1. één team, één ingang
 2. Gezamenlijke kennisdeling en innovatie
 3. Verbinden tussen regio’s


Bron: Zuivel NL

Een greep uit onze activiteiten:

 • Ondersteunen van regionale meeting points.
 • Ontwikkelen, actualiseren en implementeren van opleidingen en lesmethoden. Bijvoorbeeld in het project ‘Wendbaar Vakmanschap’ dat samen met TNO is ontwikkeld.
 • Samenbrengen van relevante kennis in de Kennisbank Food & Feed.
 • Organiseren van het jaarlijkse event Food for Teachers en het ontwikkelen van webinars.
 • Stimuleren van het oprichten van practoraten in het vakgebied.
 • Opzetten en stimuleren van wervingsplannen voor nieuwe studenten en cursisten.
 • Verbinden van de mbo opleidingen met de hbo lectoraten.
 • Communicatie: een gezamenlijk “verhaal” over de wereld van food en de bijdrage van de partijen aan een duurzamere en gezondere toekomst van food.

Contact persoon

Esther Wouters

Projectleider Praktijkcluster Food

e.wouters@civ-groen.nl

+31 6 302 83 154